menu

zaterdag 10 december 2016

Heerschappij Buitenaardse Indringers en Nieuwe Wereld Orde

Opnieuw gepubliceerd na 2580 keer bekeken te zijn.
In deze "4e video van Alcyone Plejaden" vinden we het heel noodzakelijk om te verdiepen in bepaalde aspecten van groot belang, vooral omdat "de overheersende duistere heren, de Reticulianen-Nibiruanen en hun Hybriden" doorgaan met "hun destructieve agenda" en openlijk weerstand bieden, waardoor ze op de Aarde talloze menselijke, kosmische en geologische "obstakels" creëren. Daarom kunnen we nog altijd geen "definitieve uitweg" zien uit die "lange donkere tunnel" waarin zij ons gezet hebben, we zien enkel een groot aantal "inmengingen," bedreigingen, angsten en "eindeloos veel provocerende en onaangename kritieke situaties" die plaatsvinden "op heel de planeet".

En wie zijn die "machtige manipulators" van de menselijke waardigheid? De voornaamste zijn: "de Rothschilds, de Rockefellers, J.P Morgan, de Windsors, Goldman Sachs, Harriman, Warburg, Carnegie, Schiff, Stillman, Wilson enz." Zij waren het die zich meester maakten van alle rijkdommen van de mensheid en het zijn ook zij die "de oprichters waren van de Nieuwe Wereldorde (NWO)."

Slechts heel weinig mensen hebben zich "openlijk verzet" tegen hun ambitieuze heerschappij, hun macht en leiding en wanneer sommigen "in opstand kwamen" tegen hun radicale beslissingen zoals de presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy werden ze "lafhartig vermoord".

We moeten niet vergeten wat er werd uitgelegd in "het 3e deel van de video", dat "de Intergalactische Confederatie" ons omwille van de sterke aardse en menselijke obstakels die "de overheersende Aliens" hebben gecreëerd als voorzorgsmaatregel in "een leegte van Ruimte-Tijd geplaatst heeft", in een soort van "Limbus-Wachttijd" vooraleer we volledig binnengaan in "de Fotonische Ringen van de Zon Alcyone".

Het is "een gigantisch Hologram" of energetisch omhulsel, gecreëerd met wijsheid en bewuste liefde opdat, wanneer wij binnengaan in die hoge Frequentie van "Manasisch licht", dit geen "Schok" zou zijn en we ook niet "het trauma en de pijn" zouden voelen, noch het verschrikkelijk leed dat we dachten te moeten beleven met de sterke en verwarrende elektromagnetische schok van "de Nul Zone".