menu

zaterdag 10 december 2016

Complot en bedrog van de elite. Energie van Helium 3

We gaan verder met die dringende noodzaak om ons in te spannen en te blijven vechten om erin te slagen ons bewustzijn wakker te maken... en die apathie-laksheid en inertie achterwege te laten waar we al over gesproken hebben in diverse documentaires… Want hoe langer we wachten om te handelen, hoe moeilijker datgene zal zijn waar we het hoofd aan zullen moeten bieden aangezien de moeilijkheden zullen toenemen en wanneer we ze willen oplossen zal het heel moeilijk zijn.
Maar zullen we afwachten tot de grote rampen gebeuren of zullen we onze verantwoordelijkheid ernstig nemen wetende dat we met onze toekomst spelen?
Het is evident dat ze ons er telkens meer aan laten wennen om te leven in een toestand van Shock-impact waarin terreur, onzekerheid, zelfmoorden en krankzinnigheden telkens meer voorkomen... net zoals de gecontroleerde klimaatsverandering op maat van de machthebbers... waarbij ze met hun destructieve methodes van klimatologische geo-engineering knoeien met de atmosfeer, het weer en de aardkorst om ons zo proberen te vernietigen.
En wat kunnen we zeggen over die vreemde en ongebruikelijke sneeuwstormen die records breken in landen die ze willen ontvolken om zich deze toe te eigenen?
En over dat groter aantal vissen en vogels die dood worden aangetroffen zonder enige verklaring?
Hoe is het mogelijk dat zowel regeringen als westerse media miljoenen burgers hebben opgeroepen om samen te komen in heel Frankrijk om te treuren om de twaalf vermoorde mensen en waaraan verschillende staatshoofden en wereldleiders deelnamen, wat contrasteert met het feit dat ze totaal onverschillig zijn wat betreft de duizenden Palestijnse mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen die slechts enkele maanden geleden werden gemarteld of wat betreft de miljoenen die vermoord of gevlucht zijn omwille van de V.S. en hun bondgenoten van de NAVO in landen zoals Irak, Libië, Syrië, Afghanistan, Pakistan, enz.
Wat is de reden voor zoveel bedrog en grote valsheid die snel naar buiten begint te komen?