menu

zaterdag 7 juli 2018

Corrupte politici, marionettenregeringen, zachte staatsgrepen, immigranten

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
We bevinden ons op het einde van deze beschaving waar er een overdreven avant-gardistisch paradigma opvalt... En deze modernistische en decadente koers komt van de politici zelf, van de corrupte machthebbers.
Het is een beweging die op de agenda is geplaatst opdat deze verwarring en pijn blijft voortduren... En één van de ernstige problemen is dat er een analoge en digitale maatschappij wordt gecreëerd die de bekwaamheid doet verliezen om rechtstreeks en met emotie met elkaar te communiceren... en men dat enkel doet via Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, sociale netwerken... allemaal om ons in slaap te houden en we van niets wat er in de wereld gebeurt op de hoogte zouden zijn...
Deze ontoombare globale psychosociale achteruitgang heeft veel te maken met de machthebbers die deze planeet regeren met leugens en schandalen, met houdingen die voordien veel meer verborgen werden en nu schaamteloos getoond worden... daarom nemen ze nu hun toevlucht tot de jongere machthebbers om die taken van loopjongens op zich te nemen.
En over de oneerlijke en corrupte regeringen in de hele wereld, wat kunnen we daarover zeggen? Zullen ze de schatkist blijven plunderen terwijl ze van de burgers eisen dat ze hun verplichtingen nakomen? En wat kunnen we zeggen over de marionettenregeringen, en ook over de machtigste natie ter wereld, die een concrete agenda lijkt te missen ten gunste van de burgers?
Bovendien wordt er een manier gecreëerd om politiek te voeren op een incoherente en belachelijke manier met houdingen die eerder eigen zijn aan mensen zonder opvoeding, noch ethische principes, op een arrogante, uitdagende en oneerbiedige manier... of zijn het moderne methodes van de globalistische elite om degenen die zij als gepast achten aan de macht te brengen door stille zachte staatsgrepen uit te voeren met als doel om degenen die al meer uitgeput zijn te verwijderen, en anderen aan de macht te brengen die de bevelen volgen van de globale cleptocratische regering?


maandag 28 mei 2018

A.I. Toroïdale energie, bionanotechnologie, robot, Smart Grid, Wearables, Chip

***NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***
We bevinden ons in het moeilijkste overgangstijdperk, waar we moeten beslissen of we de route van de evolutie van het bewustzijn van licht volgen, of de richting van de Artificiële Intelligentie met de gevolgen die deze bedrieglijke technologieën met zich meebrengen…
En dit zien we telkens meer, met de ontwikkeling van sociale netwerken waarbij mensen niet merken dat er een gevaarlijke en ontmenselijkende multisensoriële technologie wordt gecreëerd. Men valt namelijk voor een cybernetica en A.I. waar zowel de menselijke cognitieve bekwaamheden als onze genetische evolutie het gevaar lopen van te verminderen… en uiteindelijk zullen we totaal gerobotiseerd en ongevoelig worden, en met veel emotionele en mentale kilte en koel gedrag.
En als we aan deze nieuwe prototypes van A.I. nog Biotechnologie, Nanotechnologie en Transhumanisme toevoegen, projecten zoals Blue Brain, Avatar, om verschillende subsoorten cyborgs of digitale klonen te creëren in heel de wereld… dan is dat een ernstig probleem dat de massa niet in acht heeft genomen. Het is daarom dat de globale machthebbers er enkel in geïnteresseerd zijn dat de menigte hypergeconnecteerd is en gekluisterd aan hun computers, Tablets, I Pads, mobiele telefoons van de laatste generatie opdat we in de valstrik van de robotica zouden vallen, en ze zich op die manier meester kunnen maken van ons leven en onze hersenen…
En wat kunnen we zeggen over Blockchains met hun kettingen van controleblokken, of het Smart Grid, het intelligent elektriciteitsnetwerk, of 5G met zijn schadelijke microgolffrequentie… of de technologie van de Wearables of intelligente kleding, armbanden, horloges, brillen… die een chip hebben die verbonden is met andere apparaten? Waarom hebben de technocratische elite en de neurowetenschap met hun aantrekkelijke Artificiële Intelligentie zo’n haast om de mensheid te veranderen in ongevoelige en robotachtige machines?


zondag 22 april 2018

Illegaal bombardement Syrië, valse chemische aanval, sancties Rusland, WOIII

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE BESTAAT UIT TWEE DELEN***

Deze extra dringende documentaire is gemaakt met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen en bewust te maken van de huidige oorlogszuchtige feiten van spanning, waarmee het Imperium en zijn bondgenoten ernaar streven om invallen te blijven doen in soevereine landen zoals Syrië en andere van de regio, en de omgekochte pers en de VN bewaren het stilzwijgen hierover of geven geen werkelijke informatie.
Wat zou de geheime beweegreden zijn die erachter steekt en deze oorlogszuchtige beraming manipuleert, waarbij men probeert om de waarheid te verbergen, gesteund op een streven naar stabiliteit en vrede volgens wat ze zeggen, terwijl ze overal enkel meer chaos en pijn creëren?
Zou het zijn omdat ze de oorlog tegen Syrië verloren hebben en nu proberen zich te wreken en reacties uit te lokken tegen Rusland voor de steun die het gegeven heeft ten gunste van het Syrische volk?
Als deze oorlogszuchtige reacties niet zo snel mogelijk stoppen, zullen de resultaten van zovele bedreigingen, sancties, leugens, desinformatie, continue druk en dwang... catastrofaal en onomkeerbaar zijn. Daarom vragen we ons af: wat verbergt de hegemonische elite achter deze wrede aanvallen op Syrië? Welke nieuwe excuses zullen ze blijven zoeken opdat de Derde Wereldoorlog waarop ze zozeer azen, zou uitbreken?