menu

dinsdag 8 januari 2019

Artificiële Holle Maan. Fenomenen Kraters. Constructie Ondergrondse Basissen.

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Onze satelliet, de Maan, is niet zoals we altijd gedacht hebben, aangezien ze omgeven wordt door grote mysteries en verborgen zaken… Volgens vele onderzoekers en fenomenen die dat bewijzen, heeft ze niet enkel een enorme kracht en invloed op de mens, er is ook vastgesteld dat het een artificiële planetoïde is die gecreëerd werd met een concreet doel.
Bij de niet-uitgelegde fenomen zijn er onder andere de volgende: waarom is de Maan zo anders dan de andere satellieten van het Zonnestelsel, aangezien ze allemaal veel kleiner zijn dan de planeet waar ze ronddraaien? En waarom heeft ze vreemd genoeg een heel ongewone cirkelvormige baan en geen elliptische, gezien ze ons altijd dezelfde zijde toont? En over haar mineralen, waarom is er zo veel contrast met die van de Aarde? En wat de eclipsen betreft, zou onze mysterieuze satelliet geplaatst zijn op een mathematisch exact punt, en met welk doel? En wie deed het en met welke technologie?
Het is duidelijk dat er een sterke cover-up is die men absoluut niet wil te kennen geven, en als dat het geval is, moet er een machtige reden zijn om de waarheid te moeten toedekken… En hoewel we altijd gedacht hebben dat de Maan een natuurlijke satelliet is, zijn er ook meer open wetenschappelijke argumenten die alles wat we altijd geloofd hebben ernstig in twijfel trekken.
Er is namelijk vastgesteld dat de Maan geen natuurlijke satelliet is maar wel een artificiële, die bovendien hol is, van metaal en beschermd zoals we zullen ontdekken doorheen deze interessante documentaire... en dat is niet het enige, maar bovendien zullen we ook bewijzen zien die het bestaan bevestigen van basissen, constructies, ondergrondse installaties en vreemde fenomenen in de maankraters die zelfs gezien zijn door de astronauten zelfs tijdens hun maanmissies.


zaterdag 24 november 2018

Atlantis, Lemurië, voorspellingen, oude en huidige catastrofes, AI, robotisme

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het is belangrijk te weten dat Atlantis verspreid was over de hele planeet... het belangrijkste bevolkte centrum was Poseidonië... een cultuur samengesteld uit vele rassen, die in hun gouden tijdperk heel erg verbonden waren met sterrenwezens, en van hen zelfs enorm veel geavanceerde technologische en wetenschappelijke kennis ontvingen.
Er zijn veel bewijzen ontdekt, resten, Ooparts (out-of-place artifacts) over de hele planeet, gigantische piramiden, monolieten, sarcofagen, resten van reuzen… Maar waarom willen officiële instanties niet dat we weten dat deze reusachtige wezens die de Aarde bewoonden uiteindelijk vernietigd werden door verschrikkelijke catastrofes... of is er werkelijk een grotere oorzaak van het degeneratieve type die maakte dat ze massaal vernietigd werden terwijl de planeet door een nieuw smelten van de geografische en magnetisch polen passeerde?
Maar ook onze etnische en genetische oorsprong is verbonden met een vroeger supercontinent dat Lemurië of Mu heette, gesitueerd in het centrum van de Stille Oceaan, waarvan nog resten bewaard zijn gebleven in Zuid-Amerika, op Paaseiland, de Maldiven, in Tibet en zelfs in Australië... Zouden de inwoners ervan om redenen van sociale degeneratie vernietigd zijn door vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, meteorieten, orkanen en aardbevingen?
Volgens wat we kunnen concluderen bevinden we ons in een gelijkaardige situatie waar heel de mensheid ernstig in betrokken is… daarom spreken we over talloze catastrofes die aan het gebeuren zijn, aardbevingen, tornado’s, tyfoons, cyclonen, en ook krachtige orkanen en stormen die alles op hun weg vernietigen terwijl een groot deel van de mensheid de resultaten niet kent, en nog meer omdat de planeet door een proces van transformerende geomagnetische mutatie aan het gaan is zoals gebeurde in andere tijdperken... Zou dit een aanwijzing zijn dat we dezelfde stappen aan het volgen zijn van vroegere culturen die uit arrogantie en minachting voor de interne principes en de universele kosmische wetten uiteindelijk zichzelf vernietigden? En hoe kunnen we de zo sinistere rampen die dichterbij komen verhinderen of verminderen, als we in het einde der tijden zijn waar grote visionairen sinds eeuwen naar verwezen?


vrijdag 21 september 2018

Grote Piramide, Sfinx, Obelisken, Sterrentechnologie-Portalen, Toroïdale Energie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het lijdt geen twijfel dat alles wat de moderne egyptologie ons heeft verteld over de wonderen van de mysterieuze Egyptische cultuur absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid... Wat is de oorsprong van hun buitengewone technologie die tot op vandaag nog altijd niet gekend is? Kolossale piramiden, constructies gemaakt met een wiskundige precisie die er nog altijd zijn tot op de dag van vandaag, wijzen op een totaal geavanceerde technologie om miljoenen stenen te kunnen snijden en verplaatsen... Waarom heeft de conventionele wetenschap iets willen verbergen dat zo duidelijk is, aangezien het totaal onmogelijk is dat het gemaakt zou zijn door de mens van die tijd zoals ze ons willen laten geloven?
En de Grote Piramide, met meer dan twee miljoen driehonderdduizend enorme blokken steen met een gewicht tussen 2 en 70 ton elk, zou deze gemaakt zijn om farao Cheops te begraven of was het doel ervan om zonne-, kosmische en sterrenenergie te kanaliseren...?

En wat kunnen we zeggen over de indrukwekkende Sfinx die gehuld is in een halo van oude mysteries, voorgesteld als stille bewaker die de piramiden beschermt? Waarom heeft men het bestaan achtergehouden van een cirkelvormige opening in zijn hoofd en onderaardse tunnels die verbinden met de Grote Piramide?
Zouden die volkeren een heel geavanceerde buitenaardse kosmische sterrentechnologie gehad hebben die ze gebruikten om perfecte astronomische en wiskundige afmetingen weer te geven? En zouden ze elektrisch licht gekend hebben zoals op sommige gravures wordt getoond? En de enorme obelisken... zou het mogelijk zijn dat ze ook gebouwd werden met mensenhanden, wetende wat het enorm gewicht ervan is?
Volgens vele onderzoekers is het duizenden jaren oude Egypte niet zoals men altijd dacht, maar maakt het deel uit van een verrassende en precieze weerspiegeling van de Hemel…