menu

dinsdag 22 oktober 2019

robotisering Japan, risico AI, 5G, chip, ontmenselijking, controle verslaving

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
In Japan hebben miljoenen jongeren zich gestort op de dominerende verwestersing met de verwaarlozing van al wat traditioneel is, door meer moderne stijlen, de digitale wereld en nieuwe technologieën aan te nemen. Steeds meer personaliseren de Japanners hun machines en geven ze een naam aan hun robots, mobiele telefoons, spelers… personages van videospelletjes, virtuele acteurs en zangers. Dit betekent dat elektronische apparaten zo vitaal geworden zijn voor het Japanse leven dat ze virtuele familieleden aan het worden zijn en vele mensen brengen meer tijd door met machines dan met hun familieleden.
We leven in een maatschappij waar de artificiële intelligentie de hersenen van kinderen en jongeren enorm aan het verstoren is en als er geen dringende maatregelen genomen worden is het lot van deze mensheid dat ze geroepen is om deel uit te maken van een automatisering met onherstelbare gevolgen, aangezien het gevoel verzwakt wordt, de expressie, de natuurlijkheid, wat ervoor zorgt dat men een generatie aan het creëren is van ongevoelige jongeren en robotkinderen.
De technologie en robotica maakt ons steeds meer kwetsbaar, ondanks het nut ervan in de maatschappij zoals de Japanse waar geen arbeidskracht bestaat voor veel werk en waar de veroudering van de bevolking heel uitgesproken is, daarom dat androïde robots in Japan goed onthaald worden… zo bestaan er babyrobots, huisdierrobots, androïde presentators en acteurs, ober- en kookrobots, politieke robots…
Ook is de fusie van de mens met machines aan het toenemen tot we een transhumanistisch ras van androïde cyborgs worden. En hoewel dit irreëel zou kunnen lijken, zijn er vele futuristen die geloven dat de creatie van machines met Artificiële Intelligentie een realiteit aan het worden is, en dit zal het einde van de mensheid betekenen omdat het moment zal komen waarop de artificiële intelligentie de menselijke zal overstijgen. En wat te zeggen met betrekking tot het nieuwe verbindingsnetwerk 5G en zijn enorme risico’s voor de gezondheid en het milieu, evenals voor het leven van mens, plant en dier? En welke relatie heeft dit alles met het feit dat men artificiële neuronale netwerken heeft gecreëerd opdat ze zouden lijken op biologische hersenen en men deze kan simuleren? En over het bedrijf genaamd Neuralink gericht op de fusie of interface tussen mensen en elektronica, wat is het doel daarvan?


vrijdag 13 september 2019

Angelsaksische plundering India, Feesten Tempels, Vimana’s, Naga-Maya’s

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
In het tweede deel van deze interessante documentaire gewijd aan de duizenden jaren oude Indische cultuur, moeten we zeggen dat de Engelsen India uitbuitten door middel van de Britse Oost-Indische Compagnie om de Britse industrie te voorzien van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten gedurende meer dan twee eeuwen.
En ondanks het feit dat vele Radja’s in opstand kwamen tegen de Angelsaksische heerschappij, vernietigde deze paleizen en steden in heel het land, de Indische economie werd ontmanteld en geruïneerd, wat massale verarming met zich meebracht en ernstige hongersnood en epidemieën, vooral in Bengalen, waar tussen 3 en 5 miljoen mensen stierven… 
Maar dat is niet het enige, er werd ook een Leger van een 4 miljoen hindoes gecreëerd tussen de 1e en de 2e Wereldoorlog om te vechten aan de zijde van Engeland, wat een hulp was voor de overwinning van het Verenigd Koninkrijk. En wat erger is, is dat het Britse Imperium deze gegevens listig uit het gezichtsveld van de wereldbevolking heeft gehouden, evenals de genocide, samen met de segregatie en het racisme tegenover de inheemse bevolking van India, alsof het een onbeschaafde natie was.
Maar haar diepe wortels zijn altijd heel rijk geweest aan kennis, taal, architectuur, met wonderbaarlijke oude tempels, waarvan de bouw nog steeds een mysterie is, het reuzendom met onverklaarbare sporen en voetafdrukken, zuilen die zijn uitgeslepen met heel nauwkeurige perforaties, gemaakt met heel geavanceerde instrumenten en technologie, type laser, het mysterie van hun vimana’s of vliegende schepen.
Dit alles samen met haar culturele rijkdom met grote en kleurrijke festiviteiten zoals Diwali, Ganesh Chaturthi, het Holi festival, Durga Puja, Teej en vele meer, vooral gewijd aan haar goden die hen steeds beschermden.
En wat kunnen we zeggen over het mysterie dat de hindoeïstische Naga’s omgeeft van wie bevestigd wordt dat ze zich konden verplaatsen naar de gebieden van het precolumbiaanse Mexico om daar hun diepgaande kennis na te laten? Wie waren deze wezens en hoe kwamen ze tot de gebieden van de Maya’s, waar nog altijd ontelbare resten zijn die getuigen van hun aanwezigheid?


woensdag 28 augustus 2019

Engels kolonialisme India Vimana Kosmogonie Technologie. Taj Mahal hindoetempel

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGEDEELD IN DRIE DELEN***


Vooreerst moeten we weten dat onze omvangrijke geschiedenis en oude tradities jammer genoeg onderworpen zijn geweest aan kwaadaardige verdraaiingen, met als doel dat we de waarheid van vele zaken niet zouden kennen.
In deze documentaire kunnen we vaststellen hoe de Angelsaksische hegemonische macht zich meedogenloos manifesteerde op de Britse eilanden waarbij ze zich meester maakten  van gebieden die hen niet toebehoorden. En hun imperialistische heerschappij breidde zich uit tot de onderwerping van Amerika, Canada, territoria in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Singapore, Hongkong, Oceanië, zonder de ontelbare eilanden te tellen in de Atlantische of Indische Oceaan, en in hun drang naar dominantie lokten ze oorlogen uit in Europa, om zo territoria te verkrijgen op alle continenten ter wereld omdat ze zeker waren dat niemand hen zou ontdekken, terwijl ze ellende en pijn genereerden in de hele wereld en zich verrijkten.
Op deze manier koloniseerde het Engelse Imperium ook India, een volk met een enorme rijkdom die ze geërfd hadden van hun voorouders, totdat het volk met Mahatma Gandhi aan het hoofd, erin slaagde om zich te bevrijden van het Angelsaksische juk dat hen gedurende meer dan 2 eeuwen geregeerd had, en een spoor naliet van miljoenen doden en lijken in een verwoest subcontinent.
Ondanks dat is het heel belangrijk te weten dat de duizenden jaren oude hindoecultuur een immense metafysische, kosmogonische, technologische en architectonische kennis bezit. Met de goden Brahma, Vishnoe en Shiva en hun gemalin Sarasvati, Lakshmi en Shakti regeerden ze gedurende vele jaren hun volk waarbij ze een uiterst geavanceerde beschaving creëerden en machtige bouwwerken, tempels en paleis-steden nalieten, gemaakt met technieken die men zich vandaag niet kan voorstellen, bovendien verplaatsten ze zich in de lucht door vliegende voorwerpen te gebruiken die heel krachtig waren, Vimana’s genaamd… waarbij vele bewijzen overbleven van zuivere ruimtevaarttechniek die duizenden jaren geleden ontwikkeld werd.
In het derde deel van deze interessante documentaire spreken we over de werkelijke geschiedenis van de beroemde TAJ MAHAL, aangezien er vele duidelijk vastgestelde bewijzen bestaan dat de Taj Mahal geen tombe is zoals men ons wil laten geloven, maar een hindoetempel gewijd aan de god Shiva Mahadeva…omdat men moet verstaan dat niet alles wat men ons op officieel vlak verteld heeft, waar is.