menu

vrijdag 21 september 2018

Grote Piramide, Sfinx, Obelisken, Sterrentechnologie-Portalen, Toroïdale Energie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het lijdt geen twijfel dat alles wat de moderne egyptologie ons heeft verteld over de wonderen van de mysterieuze Egyptische cultuur absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid... Wat is de oorsprong van hun buitengewone technologie die tot op vandaag nog altijd niet gekend is? Kolossale piramiden, constructies gemaakt met een wiskundige precisie die er nog altijd zijn tot op de dag van vandaag, wijzen op een totaal geavanceerde technologie om miljoenen stenen te kunnen snijden en verplaatsen... Waarom heeft de conventionele wetenschap iets willen verbergen dat zo duidelijk is, aangezien het totaal onmogelijk is dat het gemaakt zou zijn door de mens van die tijd zoals ze ons willen laten geloven?
En de Grote Piramide, met meer dan twee miljoen driehonderdduizend enorme blokken steen met een gewicht tussen 2 en 70 ton elk, zou deze gemaakt zijn om farao Cheops te begraven of was het doel ervan om zonne-, kosmische en sterrenenergie te kanaliseren...?

En wat kunnen we zeggen over de indrukwekkende Sfinx die gehuld is in een halo van oude mysteries, voorgesteld als stille bewaker die de piramiden beschermt? Waarom heeft men het bestaan achtergehouden van een cirkelvormige opening in zijn hoofd en onderaardse tunnels die verbinden met de Grote Piramide?
Zouden die volkeren een heel geavanceerde buitenaardse kosmische sterrentechnologie gehad hebben die ze gebruikten om perfecte astronomische en wiskundige afmetingen weer te geven? En zouden ze elektrisch licht gekend hebben zoals op sommige gravures wordt getoond? En de enorme obelisken... zou het mogelijk zijn dat ze ook gebouwd werden met mensenhanden, wetende wat het enorm gewicht ervan is?
Volgens vele onderzoekers is het duizenden jaren oude Egypte niet zoals men altijd dacht, maar maakt het deel uit van een verrassende en precieze weerspiegeling van de Hemel…


maandag 13 augustus 2018

Egypte en Sterrengoden, Vloek Mummies, Geneeskunde, Sirius, Orion, Shemsu Hor

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
****DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN****

Veel zaken die in het oude Egypte bestonden hebben zowel geschiedkundigen, als archeologen en onderzoekers tot op vandaag niet kunnen ontcijferen… verbazingwekkende en kolossale standbeelden, obelisken, piramiden en monumenten in heel het grandioze en duizenden jaren oude Egypte… sterk verbonden met het energieveld van de zon en de sterren waar die volkeren gebruik van wisten te maken.
Resten van talloze tempelsteden die langs heel de oever van de grootste rivier ter wereld, de Nijl, staan... als getuigenis van hun prachtige beschaving, en waarvan men weet niet hoe ze gebouwd werden.
We moeten niet vergeten dat de officiële wetenschap talloze zaken steeds voor ons verborgen heeft gehouden met als enig doel dat we onwetend blijven en ons vast blijven klampen aan een gebrek aan ontwikkeling en ook aan het obscurantisme dat over de hele planeet verspreid wordt…
En wat zullen we zeggen over de vloek van de mummies waarover men altijd gesproken heeft? Zou Egypte altijd beschermd geweest zijn door een spiritueel en kosmisch licht van een heel strenge Justitie, met totale waarachtigheid en rechtschapenheid... ondersteund door een ongekende lichtgevende kracht?
Wat zit er achter de ongewone overlijdens van wetenschappers, archeologen, enz., in verband met de heiligschennis van begraafplaatsen en graftombes zoals die van farao Toetanchamon?
Volkeren met een voortreffelijke kennis in geneeskunde, astronomie, sterrenaligneringen, wiskunde, ingenieurswerken...
Was heel die ongelooflijke kennis een erfenis die ze ontvangen hadden van hun voorouders, namelijk de goden van het duizenden jaren oude Egypte, die sinds vele eeuwen afgedaald waren vanuit hun sterren zoals Sirius of de constellatie van Orion, net als de Plejaden zelf... en die de stellaire ontwerpers waren van zowel de piramides van Gizeh als van de oude grote Sfinx?


zaterdag 7 juli 2018

Corrupte politici, marionettenregeringen, zachte staatsgrepen, immigranten

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
We bevinden ons op het einde van deze beschaving waar er een overdreven avant-gardistisch paradigma opvalt... En deze modernistische en decadente koers komt van de politici zelf, van de corrupte machthebbers.
Het is een beweging die op de agenda is geplaatst opdat deze verwarring en pijn blijft voortduren... En één van de ernstige problemen is dat er een analoge en digitale maatschappij wordt gecreëerd die de bekwaamheid doet verliezen om rechtstreeks en met emotie met elkaar te communiceren... en men dat enkel doet via Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, sociale netwerken... allemaal om ons in slaap te houden en we van niets wat er in de wereld gebeurt op de hoogte zouden zijn...
Deze ontoombare globale psychosociale achteruitgang heeft veel te maken met de machthebbers die deze planeet regeren met leugens en schandalen, met houdingen die voordien veel meer verborgen werden en nu schaamteloos getoond worden... daarom nemen ze nu hun toevlucht tot de jongere machthebbers om die taken van loopjongens op zich te nemen.
En over de oneerlijke en corrupte regeringen in de hele wereld, wat kunnen we daarover zeggen? Zullen ze de schatkist blijven plunderen terwijl ze van de burgers eisen dat ze hun verplichtingen nakomen? En wat kunnen we zeggen over de marionettenregeringen, en ook over de machtigste natie ter wereld, die een concrete agenda lijkt te missen ten gunste van de burgers?
Bovendien wordt er een manier gecreëerd om politiek te voeren op een incoherente en belachelijke manier met houdingen die eerder eigen zijn aan mensen zonder opvoeding, noch ethische principes, op een arrogante, uitdagende en oneerbiedige manier... of zijn het moderne methodes van de globalistische elite om degenen die zij als gepast achten aan de macht te brengen door stille zachte staatsgrepen uit te voeren met als doel om degenen die al meer uitgeput zijn te verwijderen, en anderen aan de macht te brengen die de bevelen volgen van de globale cleptocratische regering?