menu

vrijdag 17 januari 2020

Plejaden Diwali, goden India, 4 Era’s Yuga’s, Biofotonen, Kwantum co-creatie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN VIER DELEN***

Veel verschillende culturen in de hele wereld vieren in hun tradities hun verbinding met de Plejaden. Waarom waren de oude volkeren zo onder de indruk van deze constellatie? En waarom vierde men in het oude India en ook vandaag feest waarbij overal lichtjes en vuurwerk opvallen? Hoewel het geheugen van het volk is gewist met het verstrijken van de eeuwen, is de realiteit dat alles te wijten is aan de verre traditie van het binnentreden van de Zon Alcyone in ons Zonnestelsel...
Daarom wordt Diwali in heel India gevierd en het vertegenwoordigt Nieuwjaar, het is een ceremonie waar alle inwoners met hoogste devotie naar uitkijken, aangezien men de overwinning van het Licht op de Duisternis viert, van de Wijsheid op de Onwetendheid. En dit heeft plaatsgevonden in de verschillende cyclische perioden of Tijdperken van het Universum of Yuga’s, tijden waarin de goden Brahma, Vishnoe en Shiva streden tegen de Asura’s, net zoals in latere tijdperken van de oorlogen van de Bharata’s, de Kshatriya’s in hun strijd tegen de duisternis, of de tijden van de Rajputs, van Porus, koningin Padmavati, Bajirao, en latere helden die vochten tegen de overheersing van India, zoals Mangal Pandey, Manikarnika...
En zou dit alles in verband staan met onszelf de dag van vandaag en met onze bekwaamheid om biofotonen te creëren en uit te zenden, zoals de wetenschap aan het ontdekken is? Want er zijn verschillende wetenschappers die bevestigen dat, naast de atomen en moleculen die ons fysisch voertuig samenstellen, we ook een hoeveelheid biofotonen hebben die worden uitgezonden door ons menselijk lichaam.
We moeten niet vergeten dat het licht dat we ontvangen en dat ons voedt door middel van de biofotonen afkomstig is van onze Zon, en deze is op haar beurt verbonden met de Zon Alcyone van de Plejaden, omdat onze Zon één van de zeven zonnen is die behoren tot de Plejadiaanse sterrenhoop, dat wil zeggen, we hebben allemaal een rechtstreekse band met de Plejaden zelf. Het is daarom dat vele oude culturen en beschavingen ze altijd vereerden met overgave en respect, om te evolueren en deel uit te maken van een universele macrokosmos en ook medescheppers te zijn van een nieuw lot met een meer subtiel en geëvolueerd leven.


vrijdag 27 december 2019

Neurologie slechtheid, Reptielenbrein, Geweld, Machogedrag-Feminisme, Hysterie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Agressief gedrag en geweld veroorzaken langdurige mentale trauma’s en aandoeningen voor veel mensen, met dure menselijke en economische gevolgen. Wat is de oorzaak van dit geweld dat elke dag meer toeneemt?
Wetenschappelijke studies zeggen dat genetische factoren een fundamentele rol spelen aangezien ze betrokken zijn bij de productie van bepaalde neurotranmitters en een grotere neiging naar agressiviteit, alcoholisme en gewelddadige moorden kunnen teweegbrengen, niettegenstaande bepaalt de biologie ons lot niet aangezien de hersenen plastisch en kneedbaar zijn in overeenstemming met interne en externe factoren, substanties, enz.
Ook is er de deelname van bepaalde hersenstructuren, de invloed van bepaalde hormonen, de opvoeding...
Maar niet alleen dat, ook kan gewelddadig gedrag resulteren in een vervormd, irrationeel en pathologisch mentaal dat de zaken anders ziet dan normale mensen, zoals de dissociatieve identiteitsstoornis of meervoudige persoonlijkheid.
Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken die een invloed hebben op dat toenemend sociaal geweld dat niet stopt? Zouden horrorfilms en computerspelletjes daartoe bijdragen? Zou er bovendien een neuronale biologische basis bestaan die dit stimuleert? We weten dat er het reptielenbrein is met zijn meest instinctieve basisfuncties die bewogen worden door macht, kracht en heerschappij, territoriumafbakening. Maar hoe beïnvloedt het ons gedrag, dat van politici, en degenen die de film- en modewereld leiden, of dat van de pedofielen van de clerus of het koningshuis... zou het in verband staan met de toename van misbruik, die mensen nu aan het licht brengen?
En wat kunnen we zeggen over het vreselijke geweld tegen het andere geslacht, hetzij sociaal, psychologisch, seksueel, enz., met alarmerende gegevens over de hele wereld en de nefaste gevolgen ervan? En wat betreft machogedrag en feminisme dat scheidt en tegen elkaar opzet... waarop is het gebaseerd, zou het deel uitmaken van een goed georganiseerde manipulatie?


vrijdag 22 november 2019

Giftige, driftige, manipulerende mensen, disfunctionele gezinnen, Millennials

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We leven in een tijdperk waar er overal problematische, moeilijke en vechtlustige mensen zijn. Mensen die altijd protesteren, die diskwalificeren en minachten, narcistische en egocentrische mensen die zich belangrijk voelen, die willen opvallen en de anderen bekritiseren, enz., waardoor ze zowel familiale als sociale relaties beschadigen. En wat zou de oplossing zijn voor deze zo gebruikelijke situatie?
Zolang we er niet in slagen om de modus operandi te identificeren van deze emotioneel explosieve, toxische mensen met hun lading van wrok, razernij en constante boosheid als manier om zich dagelijks te gedragen en te communiceren, zullen we heel moeilijk in harmonie en emotionele stabiliteit kunnen leven.
Het is daarom dat we op een gepaste manier interacties zouden moeten hebben met hen en zo tegenslagen vermijden want we zijn verzonken in een wereld van cynisme en hypocrisie waar oneerlijke handelingen en allerlei soorten veinzerij de bovenhand hebben.
Anderzijds zijn er ook manipulerende en overredende mensen, die door middel van vleierij en beloftes de menigte manipuleren. En dit maakt ook deel uit van de zakenwereld. Opvoeders wenden het eveneens aan om met hun preken en de middelen die ze ter beschikking hebben ernaar te streven om hun toehoorders te overtuigen. En het is op die manier dat mensen van hen afhankelijk worden. Ook is er de toenemende pedofilie van geperverteerden, zowel van de religieuze clerus als van de corrupte politici zelf…
En welke rol spelen families hierin? Is de familie nog steeds de pijler van de maatschappij? Wat gebeurt er met disfunctionele families waar er emotionele manipulatie en geweld is, en heel autoritaire of toegeeflijke ouders? En wat betreft de toename van scheidingen, jongeren die beslissen om niet te huwen, de nieuwe millennials die geen enkel type verbintenis willen aangaan…? En wat is er aan het gebeuren met de interpersoonlijke relaties waar er te veel ongecontroleerde emotionaliteit is, toxische mensen die negatieve emoties hebben, kritiek, neurotisch gedrag en een manipulatie zoals nooit eerder bestaan heeft?