menu

vrijdag 12 mei 2017

Drugs, drugshandel, verzonnen oorlogen, kolonialisme, V.S.-Korea, WOIII

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Met als doel om een diepgaande analyse te maken van de feiten die overal aan het gebeuren zijn, waar er telkens meer moeilijkheden en conflicten zijn... is het fundamenteel om een dringende voorbereiding te doen op elk vlak en nog meer in onze interne wereld die we ziel kenvermogen bewustzijn noemen, omdat dit het enige onvergankelijke en onveranderlijke is, en enkel wanneer ze zich steunen in dat trillingsveld en ook in een meer positief leven, zullen velen beschermd worden door de Sterrenconfederatie van Licht die waakt over onze ontwikkeling. Daarom moeten we ons vastklampen aan een werkelijke interne verandering.
We leggen dit uit omdat de ondeugden zich telkens meer verspreiden over heel de planeet en in dit geval gaat het om een toenemende drugsverslaving en drugshandel waar vele regeringen aan voorbij gaan. Zou het hen niet uitkomen om het te laten verdwijnen omdat ze op deze manier de menigte onder controle en verdoofd kunnen houden?
Maar is er dan geen controle die erin slaagt om de drugs die miljoenen mensen doen wegkwijnen uit te roeien, of is er iets dat goed toegedekt wordt door vele regeringen die bondgenoot zijn van de drugshandel met de bedoeling om meer inkomsten te genereren ten koste van de dood van miljoenen mensen?

Bovendien is het duidelijk dat de interventies in andere landen door het Imperium in vele gevallen was om een duidelijk kolonialisme te vestigen, en waarin er ook het wrede project was om de oorspronkelijke bevolking uit te roeien en zo zich meester te maken van hun gebieden en geostrategische enclaven te vestigen... En deze gruwelijke acties zijn niet enkel verleden tijd, maar worden momenteel nog altijd en met nog grotere intensiteit uitgevoerd...


maandag 17 april 2017

Maaninvloed, buitenaardse basissen, bedrog eerste mens op de maan, Apollo 11

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

In deze documentaire zullen we een studie maken over de mysteries rond onze Maan, hoe de Maan een invloed heeft op het leven, het gedrag en de psyche van iedereen. Ook het feit van de maan heel anders te zien dan gewoonlijk, enerzijds bloedrode manen en anderzijds de zogenaamde supermanen, zoals degene die verscheen in november 2016 en vreemd genoeg viel dit samen met een ongewone toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen op verschillende plaatsen op de planeet.
Zou de Maan omdat ze veel dichter bij de Aarde is zo’n zware energieën teweegbrengen, niet enkel op vlak van de aarde, maar zouden deze wanneer ze gekanaliseerd worden ook onvoorziene veranderingen kunnen teweegbrengen bij de mensen? Zouden vele miljoenen mensen slachtoffer zijn van vreemde invloeden zowel op de Aarde als ook vanuit de ruimte zelf en komt dit vanuit heel oude tijden?
Maar waarom doen zich ongewone feiten voor van het ruimtelijke type op onze maan, zouden er ondergrondse basissen zijn? Of maakt alles deel uit van een Ruimtestation dat al heel lang geleden werd geïnstalleerd met wezens van verre werelden die daar wonen en heeft de Regering van de Duisternis dit feit heel goed verborgen, aangezien dit de Projecten Milab en ook Solar Warden omvat?
En zou de mens anderzijds werkelijk op de Maan geland zijn of was alles een grote montage om de menigte te misleiden?
Zou Apollo 11 nooit op de Maan geland zijn en zelfs niet opgestegen zijn maar werd alles opgenomen op een filmset in een grote mise-en-scène op aarde? En waarom is er zoveel geheimhouding en zijn er zoveel cover-ups die nooit opgehelderd werden tot nu toe over de bedrieglijke eerste reis naar de Maan?


zaterdag 18 maart 2017

Rellen Trump, onafhankelijkheid, verwarring Oscars, profetie Fátima, Withelmen

Zoals we hebben uiteengezet is ons doel om de toenemende dreigingen te tonen die zich aan het voordoen zijn op heel de planeet, aangezien de tijd sneller gaat, en een grotere hoeveelheid transformerende energieën is de Aarde aan het bereiken. Dit treft de mensen en de hele planeet die ondergedompeld wordt in een telkens grotere mutatie... Zo reduceert de tijd die we in ons voordeel kunnen hebben heel snel en dit weten de heren van de wereldmacht heel erg goed... daarom is het heel waarschijnlijk dat de nieuwe leider van de machtigste natie ter wereld ook de plannen moet versnellen die de Regering van de Duisternis hem beveelt uit te voeren, aangezien een telkens groter aantal mensen de veelvuldige spelletjes die ze spelen detecteren.
En dit kan waargenomen worden in feiten die verwarring, onlusten en ontzetting uitlokken waarbij velen niet weten welke positie ze moeten innemen in het labyrint dat zich uitbreidt, zoals men duidelijk kon zien op de uitreiking van de Oscars van de Filmacademie...
Zou het doel net zijn om chaos en confrontaties te genereren tussen iedereen, opdat de elite nadien op een rigide manier orde kan brengen in die chaos, goed voorbereid door middel van massale opsluitingen, omdat het doel is om een dictatuur op te leggen met een Krijgswet?
Maar zouden daarachter niet de listen van de zichtbare en onzichtbare regering zitten om conflicten te creëren met meer geweld, vooral in de Verenigde Staten? En heeft dit te maken met bepaalde bewegingen van onafhankelijkheid, xenofobie en racisme die toenemen om nog landen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te creëren?
Zou de nieuwe machthebber een doeltreffend instrument zijn van de heersende elite en heeft hij zich voorgenomen om de instabiliteit en onzekerheid aan te wakkeren zowel in zijn land als in heel de wereld om meer angst en chaos te creëren, confrontaties aan te gaan met de pers, polemiek te genereren, en ook te handelen met slechte manieren en gewelddadige en despotische houdingen aan te nemen...? Waarom heeft hij beslist om de Amerikaanse militaire uitgaven aanzienlijk te verhogen? Wat is de reden voor zoveel provocatie?


vrijdag 3 maart 2017

Voorspelling ‘17 Economist-Trump, balkaniseren, Roemenië, Iran, Schengen, muur

Het is heel belangrijk om uit te leggen dat we in de meest delicate en onzekere momenten zijn van de harde geschiedenis van deze beschaving. En hoewel velen het niet doorhebben, zijn we ondergedompeld in een wereld van intriges, complotten en oneindig veel dubbel of driedubbel spel... die de verborgen krachten doorheen de jaren met machtsmisbruik ons aangedaan hebben, allemaal met als doel om ons te controleren, ons te verzwakken en misbruik te maken van ons leven... Het is daarom dat we het bewustzijn en het kenvermogen moeten ontwaken, om het reële van het valse te onderscheiden en ons niet te laten leiden door de schijn zoals een grote meerderheid van de mensen over het algemeen doet.

In heel die beraming van de top van de globale macht, en als we het bekend Engels tijdschrift ‘The Economist’ analyseren, sterk verbonden met de wereldelite, Bilderberg, en de families Rothschild en Agnelli... in het speciaal nummer gepubliceerd een maand voor het begin van 2017, lijkt het erop dat op de vreemde voorpagina een voorspellende boodschap stond, van wie de nieuwe president van de Verenigde Staten zou zijn. Wisten ze werkelijk wie zou gaan regeren vooraleer de resultaten beslist waren? Hoe wisten ze dat? Zou het zijn omdat zij fundamenteel deel uitmaken van de Regering van de Duisternis en wisten zij heel goed wie ze aan de macht zouden brengen?

En wat te zeggen over andere mysterieuze voorspellingen? Onthullen ze ons iets van wat er zal gebeuren in deze zogenaamde wereld van Trump van 2017, of welke geheimen ontstaan er achter de schermen? Zal het heel zeker iets heel ergs zijn dat ze ons voorspellen en waarvan de versufte mensheid niets weet?

Aan de andere kant, als we de rellen en volksopstanden van landen als Roemenië of Oekraïne bekijken... zouden de duistere krachten ernaar streven om de hele planeet te ‘balkaniseren’ net zoals ze met goede resultaten deden in de bloedige Balkanoorlog, om zo het uiteenvallen van de Europese Unie te bereiken, en de Schengen-zone te sluiten... met een groot aantal muren, terwijl ze tegelijk de instorting van de economie en handel zouden teweegbrengen, wat op deze manier een verarming zou brengen van onvoorstelbare omvang voor de hele wereld?
Hebben ze er werkelijk nood aan om een zo groot mogelijk aantal landen van de wereld te destabilizeren terwijl de mensheid heel dat enorme complot van georganiseerde breuken dat erachter zit niet kent?


woensdag 8 februari 2017

Trump en Zionistische elite, oorzaak WO, val Tsaar Rusland, Mexicaanse Rev.

Bij deze gelegenheid zouden we bepaalde feiten willen aanbieden die verband houden met een reeks intriges, samenzweringen en complotten, die de richting van de moderne geschiedenis veranderd hebben, en waarvan we de nefaste gevolgen tot op de dag van vandaag moeten verdragen.
Daarom is het heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en dit kan men enkel verwerven door de waarachtige geschiedenis te kennen, en niet degene die men ons verteld heeft of die men sluw aangepast heeft met als doel om het machtsmisbruik te verbergen, aangezien er in dit jaar 2017 vele nieuwe zaken voor ons voorbereid worden… zou dit jaar 2017 beslissend zijn voor het lot van de mensheid?
Het is evident dat er ons een behoorlijk gecompliceerd jaar wacht, en nog meer met dit kabinet dat de nieuwe Amerikaanse president gevormd heeft… Werd hij door de elitocratie gekozen om dezelfde racistische ultraconservatieve lijn door te trekken? Of zou hij op een bepaalde manier verbonden zijn met de Brexit en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie?
Wacht ons een regering met een totalitaire nazistische-fascistische hofhouding die er ook naar zal streven om de wereldeconomie te doen instorten zoals men deed in de jaren ‘20 met de grote depressie waarbij verschillende miljoenen mensen op straat eindigden?
Volgens ons perspectief nadert er iets heel sterk dat nog meer profiteert van dit jaar 2017, dat samenvalt met honderd jaar sinds de val van het Tsarenrijk of zoals gebeurde in de 19de eeuw waar het Imperium zich tot taak stelde om oorlogen en interventies te creëren tegen soevereine landen wat maakte dat vele zaken zouden veranderen in hun voordeel… De Britse imperiale elite was namelijk samen met haar bondgenoten al sinds die jaren ijverig haar Eerste Wereldoorlog aan het voorbereiden…


donderdag 26 januari 2017

Geheime programma’s, Montauk, BlueBird, Mannequin, Darpa, Cern, Stargate

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
*** DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We zijn nu als nooit tevoren verwikkeld in een tijdperk van totale wereldwijde onzekerheid waarin we niet zeker weten wat de stappen zullen zijn die de heersers die nog steeds de globale macht in handen hebben, willen zetten tegenover deze mensheid, die om vele redenen van misinformatie door de media zoals we al aangaven, niets weten over deze dubbelhartige ontmenselijkende absurditeiten.
Daarin zitten ontelbare feiten met als doel om de mens te robotiseren om hem gemakkelijker te controleren… Wat kunnen we zeggen over Haarp, Sura, Elf-golven, Gwen-transmitters, Chemtrails, Fracking, scalaire golven, supersonisch schokgolven, psychotronische wapens… die sinds verscheidene jaren het gedrag en de menselijke relaties bij een groot deel van de bevolking ernstig aantasten… Met welk concreet doel werden ze gecreëerd?
Naast Programma’s, Projecten en enorm schadelijke geheime Experimenten zoals MK Ultra, Monarch, Montauk, Blue Bird, Human Brain en Mannequin, gericht naar militairen, beroemdheden, jongeren die heel gemakkelijk hypnotisch te controleren zijn… En met hen de menigte manipuleren en zelfs hun regeringsleiders, vermits het praktisch onmogelijk is dat zij op psychisch niveau achter die programmering en experimenten komen die ze hen hebben opgelegd.
Macabere ontmenselijkende projecten van mentale controle en van spionage zoals het Echelon-netwerk, het programma Fenix, het programma CERN, World of Warcraft en Second Life… allemaal met als doel om erin te slagen dat we onze identiteit verliezen, de weinige waarden die ons resten, de schaarse vrijheid en rechten, net zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije wil.
Zouden de gewone mensen die niet weten wat erachter steekt, te weten komen dat ze subtiel gemanipuleerd worden door de zichtbare regering, en ook door de duistere en ongekende onzichtbare regering?


zondag 8 januari 2017

Aanslag Berlijn, crash Chapecoense, samenzwering tegen Rusland, militair koor

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

We bevinden ons op het einde van een vervallen ras en enkel door duidelijke oriëntaties te volgen, zullen velen zich intelligent weten te gedragen... om geen deel uit te maken van misleidende informatie, het achterhouden van informatie, onoplettendheid en de totale mislukking van ons leven.
We bevinden ons nu meer dan ooit in een delicate situatie die toeneemt op heel de planeet, met provocaties die onverwacht worden uitgelokt door de imperialistische elite, om ons onder druk en in angst te zetten... zoals in het geval van de aanslag van Berlijn door opnieuw een zogenaamde eenzame wolf... Het vreemde is dat er feiten zijn die overeenkomen met andere gevallen zoals de aanslag in Nice... of met de mega-aanslag op de twin towers van New York, aangezien er tussen het puin vreemd genoeg een intact paspoort opdook van één van de vermoede fanatieke terroristen.
En om in hun duistere doeleinden te slagen, streven ze er nu naar om sport te politiseren en te beschadigen, zoals in het geval van Rusland, door de winterspelen van Sotsji van hen af te nemen, of door meer sancties op te leggen, of door Russische diplomaten zonder enige reden uit de V.S. te zetten, aanvallen op de Russische ambassade in Damascus in Syrië... door de chauffeur van de president te vermoorden, of met de laffe aanslag op de ambassadeur in Turkije door hem in de rug te schieten, enz.
Streven ze er werkelijk naar om druk te blijven zetten tot de limiet om het te dulden bereikt is terwijl een groot deel van de bevolking het enorme spel van samenzwering dat er is niet kent... Zou het moment aanbreken om onze psyche te openen voor de waarheid?
Maar wat gebeurt er bovendien met zoveel mysterieuze vliegtuigongevallen die de laatste tijd zijn toegenomen, zouden vele ervan uitgelokt worden, of gaat het echt om gewone ongevallen?