menu

zondag 22 april 2018

Illegaal bombardement Syrië, valse chemische aanval, sancties Rusland, WOIII

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE BESTAAT UIT TWEE DELEN***

Deze extra dringende documentaire is gemaakt met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen en bewust te maken van de huidige oorlogszuchtige feiten van spanning, waarmee het Imperium en zijn bondgenoten ernaar streven om invallen te blijven doen in soevereine landen zoals Syrië en andere van de regio, en de omgekochte pers en de VN bewaren het stilzwijgen hierover of geven geen werkelijke informatie.
Wat zou de geheime beweegreden zijn die erachter steekt en deze oorlogszuchtige beraming manipuleert, waarbij men probeert om de waarheid te verbergen, gesteund op een streven naar stabiliteit en vrede volgens wat ze zeggen, terwijl ze overal enkel meer chaos en pijn creëren?
Zou het zijn omdat ze de oorlog tegen Syrië verloren hebben en nu proberen zich te wreken en reacties uit te lokken tegen Rusland voor de steun die het gegeven heeft ten gunste van het Syrische volk?
Als deze oorlogszuchtige reacties niet zo snel mogelijk stoppen, zullen de resultaten van zovele bedreigingen, sancties, leugens, desinformatie, continue druk en dwang... catastrofaal en onomkeerbaar zijn. Daarom vragen we ons af: wat verbergt de hegemonische elite achter deze wrede aanvallen op Syrië? Welke nieuwe excuses zullen ze blijven zoeken opdat de Derde Wereldoorlog waarop ze zozeer azen, zou uitbreken?


dinsdag 27 maart 2018

Decadent Anglo-Amerikaans zionistisch en Romeins Imperium, Jeruzalem, Netanyahu

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Het is belangrijk te weten dat de zionistische kabbalisten verder gaan met verwarring en machtsmisbruik te creëren om hun nieuwe wereldorde te versterken en dit kunnen we vaststellen met de illegale erkenning door de V.S., dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van Israël, waarmee men kan staven dat degene die ons op een totalitaire manier regeert, hetzelfde Anglo-Amerikaans zionistisch imperium is, vanuit de schaduw geholpen door de Europese Unie, die profiteren van concrete datums om meer verdeeldheid, oorlogen en religieuze conflicten te creëren, met als doel om hun fraude en corruptie toe te dekken. En waarom gebeurt dit precies in de zone van Jeruzalem, erkend als heilige stad door de voornaamste religies, en waar er een heel krachtig en gemagnetiseerd energieveld is, waar het zionistisch-kabbalistisch Imperium zich altijd meester probeerde van te maken?
Waarom bestaat er bovendien zoveel gelijkenis tussen het huidig zionistisch Anglo-Amerikaans Imperium en hetgeen gebeurde met de decadentie van het oude Romeinse Imperium?
Het is heel belangrijk om er ons in deze documentaire rekenschap van te geven hoe het huidige Imperium dat ons slecht bestuurt een reproductie is van het oude en decadente Romeinse Imperium… en de gelijkenis valt op zowel in ondeugden, wandaden en oneindig veel degeneratie van de ergste soort, machtsmisbruik, ongestrafte moorden, verkrachtingen, pedofilie, satanisme van de ergste barbaarsheid, heel gelijkaardig met wat gebeurde in de decadentie van het Romeins Imperium.
En wat kunnen we zeggen over het onophoudelijk machtsmisbruik dat altijd overheerste, of de gierigheid, wreedheid, overspel, incest tussen familieleden… of over die vreselijke slavernij en die totale despotische en tirannieke onderwerping die zich zoveel voordeed in het oude Rome en die verder blijft bestaan in ons decadent modern tijdperk, hoewel velen overtuigd zijn dat we in een meer evolutief tijdperk zijn met een grotere sociale verbetering?
Als dit is waar we door moeten gaan, is volhardend strijden om ons bewustzijn dat in slaap is te ontwaken, het enige alternatief om dezelfde fouten uit het verleden niet te moeten herhalen…


vrijdag 2 maart 2018

Elektromagnetisme, Elektrosensitiviteit, Microgolven, 5G, Nanotechnologie, Zon

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Er wordt ons heimelijk talloze schade toegebracht met als enige doel om de hele mensheid ziek te maken, te robotiseren en heel de aarde te ontvolken. Dit wordt tot stand gebracht met Geo-engineering door middel van drones en sproeivliegtuigen vol chemische substanties en ook nanorobots van aluminium die in de bloedstroom terechtkomen en ongeneeslijke kwalen teweegbrengen. Of nanochips die ons niet enkel ziek maken maar ook een grotere robotisering creëren. Dit alles buiten een toenemend opdringen van bewaking en wijziging van heel het dagelijks gedrag.
Maar wat kunnen we daarnaast zeggen over de elektromagnetische verontreiniging die elke dag frequenter wordt, in het bijzonder in de mobiele telefonie, 5G-netwerken en andere avant-gardistische technologieën? Zouden de mensen op de hoogte zijn van de verschrikkelijke aandoeningen die het veroorzaakt als het overdreven en verslavend wordt gebruikt?
Het lijdt geen twijfel dat heel weinig mensen de schade kennen die het teweegbrengt aangezien het extreem hoge elektromagnetische straling gebruikt met het ernstige gevaar om tumoren te creëren en een toenemende gevoeligheid voor het elektromagnetisch veld, wat het leven van velen aan het verwoesten is… Het verstoort het functioneren van ons organisme en brengt de ontregeling teweeg van het melatonine hormoon dat het immuunsysteem en hormonaal systeem regelt, en het blokkeert niet enkel het DNA, maar gaat dit ook onomkeerbaar ontregelen.
En als we aan deze schade een voeding toevoegen geladen met golven die de schadelijke magnetrons teweegbrengen die miljoenen mensen thuis gebruiken, wordt de hele planeet beetje bij beetje in een soort van radioactieve kooi gezet, afkomstig van de gevaarlijke globale microgolven.
Als we alle elektro-negativiteit die we dagelijks in enorme hoeveelheden krijgen niet weten te controleren, zal het ons niet enkel ziek maken, maar ook de stralende energieën aantasten en doen verschrompelen die we uitzenden wanneer we in meditatie zijn of in een toestand van vrede, geluk en interne sereniteit, en dit zou betekenen dat er een energetische obstructie zou zijn en ons trillingsveld en hartcentrum zou verzwakken en ontkoppeld zou zijn van de realiteit. En waarom is de onderlinge samenhang tussen het elektromagnetisme van de mens, de aarde, de sterren en de Zon belangrijk?


woensdag 31 januari 2018

Vrijgave Programma's SSP, Milab, Solar Warden, ondergrondse basissen

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Het is fundamenteel om objectief te zijn en met een breed criterium de geheime beweegreden te zien waarom dat enorm aantal geheime projecten, experimenten en programma's verborgen wordt die de duistere machten aan het gebruiken zijn om de natuur en de mens te ontregelen en aan te tasten. Zou het met deze methodes zijn dat de elite ernaar streeft om ons te onderwerpen, of zijn er ook verscheidene buitenaardse rassen die de planeet willen domineren en de bevolking tot slaaf maken, terwijl ze hun duistere programma's gaan toepassen en meer natuurlijke en artificiële rampen veroorzaken?
Van onze kant hopen we dat al deze inmengingen om de mensheid schade toe te brengen door middel van hun scalaire en psychotronische wapens, Elf-golven, Gwen-transmitters, het Hum-geluid, Nanotechnologie, Haarp, en ook vele andere handelswijzen die de hersenen en het gedrag van de bevolking aantasten... onthuld worden aan de hele wereld. En ook alles wat verbonden is met de schadelijke genetisch gemanipuleerde voeding en de troep die we eten, evenals de angstwekkende pedofilie, satanisme, kannibalisme… en ook andere rampen die ze ons hebben aangedaan en nog altijd ongestraft blijven doen. We vertrouwen erop dat dit alles en nog veel meer zo spoedig mogelijk vrijgegeven zal worden om overhandigd te worden aan de hele wereld.
Ook moet elk verband dat de elite heeft met de wezens van Zeta Reticuli en van Draco openbaar gemaakt worden aan de publieke opinie…en ook alles wat te maken heeft met de planeet Nibiru en andere duistere werelden. Ook zal ze de achtergehouden Vrije Nulpuntenergie vrij moeten geven, parallelle werelden, interdimensionale portalen, het multiversum en oneindig veel wetenschappelijke kennis die ze goed voor ons verborgen houdt.
En wat kunnen we zeggen over de toename van het aantal mensen die, schijnbaar zonder reden, sinds verschillende jaren verdwijnen? Zouden velen van die verdwijningen gebruikt zijn voor hun macabere projecten van genetische manipulatie, klonen en transhumanisme? Zouden ze nog altijd leven of zijn ze naar bepaalde plaatsen gebracht als deel van een kolonisatieprogramma waar niemand iets over weet? 
Bovendien is het ook heel belangrijk om kennis te hebben over het Geheim Ruimteprogramma SSP dat, samen met MILAB (programma van Militaire Ontvoeringen), verborgen duistere projecten realiseert. Er bestaat namelijk een actief aards en ruimteconglomeraat dat alles wat gebeurt op onze planeet, en zelfs erbuiten, hanteert en controleert…


maandag 8 januari 2018

Pedofilie Hollywood, PizzaGate, vampirisme-kannibalisme, satanisme, parabiose

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

De grote meerderheid van de mensen hebben de situatie waar we doorgaan nog altijd niet opgemerkt, aangezien het lijkt dat niets ons kan raken, terwijl de duistere krachten die ons regeren verdergaan met hun plannen om een einde te maken aan deze beschaving.
En hoewel de machthebbers zich willen tonen als een groep positieve, liefdadige en humanitaire mensen… gaat het antilicht samen met de hoge sociale klassen en invloedrijke families hun pedofielnetwerken creëren in het meest zuivere secretisme en de grootste geheimhouding, daarom is het heel belangrijk om de ogen te openen voor de waarheid…
En wat kunnen we zeggen over Hollywood, de grootste propaganda-industrie van de filmwereld, waar aan het licht komt dat veel acteurs seksueel misbruikt, verkracht of mishandeld zijn geweest door hun eigen managers, producenten en regisseurs die hen op die manier chanteerden en van hen speeltjes maakten voor persoonlijk gebruik van de verdorven elite?
Maar het is niet enkel in de duistere wereld van Hollywood dat pedofilie onthuld wordt, er is ook een gigantisch institutioneel complot bij de religieuze clerus…
En wat kunnen we zeggen over Pizzagate waarbij ontdekt is dat veel invloedrijke personages uit de cultuur en zelfs de politiek erbij betrokken zijn?
En over de aristocratie en allen die behoren tot de elite die wij met volledige trouw en genegenheid dienen, zouden ze ook betrokken zijn bij talloze ondeugden, pedofilie, vampirisme en zelfs tot satanisch kannibalisme dat op heel de planeet toeneemt?
En wat kunnen we zeggen over het genootschap van Bohemian Grove, waar de elite en regeringsleiders hun satanische heksensabbats houden samen met rituele offers, zouden ze verdergaan met die vreselijke zwarte kunst en hekserij terwijl ze hun pedofiele ondeugden met elkaar delen?
Daarom is onze intentie om alle normale mensen die ons vergezellen in deze documentaire te waarschuwen om zichzelf te beschermen in dit duister tijdperk met zoveel onevenwichtige, gestoorde seksmaniakken en wat nog erger is, is dat ze heel goede officiële functies hebben, in holdings, in de politiek en in de overheid om ons allerlei schade te berokkenen…